Hvordan du og din partner vil ha det i fremtiden er ikke avhengig av hvor glad dere er i hverandre når dere møttes. Det er hvordan dere klarer å takle konflikter.

Ulikheter og uenigheter er noe alle par kommer opp i. Det viktige er hvordan dere takler konflikter, dere må lære å krangle på en konstruktiv måte. Dette kan læres med enkle grep.

Forutsetningen er at man ønsker å gjøre noe for parforholdet uansett hvilken livsfase dere er i. Du må ønske å gi næring og bidrag til at parforholdet er i vekst.

Jeg vil lytte til begges historie.  
                    

Dere vil få noen nyttige verktøy dere kan ta med dere til verdagen.

Velkommen til å ta kontakt 🙂 Helene