Å være i endring krever mot til å kjenne seg selv og sine medarbeidere!

Å være i endring krever mot til å kjenne seg selv og sine medarbeidere!

Etter å ha vært i arbeidslivet fra begynnelsen av data alderen og starten av PC’en sin tid, ser jeg at mange av de samme mekanismene fra den gang, er det samme som skjer rundt digitalisering i dag.De samme menneskelige reaksjoner. På en ny vei..... Jeg husker en tidligere sjef sa til meg: «du kan ikke lære deg å bruke et spesifikt programmeringsverktøy!» Han bedømte meg ut fra sine egne begrensninger, og så ikke meg som den personen jeg var og med mine ferdigheter. Etter 3 mnd hadde jeg lært meg dette programmeringsverktøyet.Det var selvsagt en hard jobb for meg, å skulle lære seg metodikken, strukturen og tenkemåten. Sjefen ga meg ikke tillit for læring. Det skjedde noe med meg da.Dette måtte jeg motbevise, og ga alt. Andre ville ha blitt begrenset av sjefen. Latt seg stoppe av sjefens egen begrensning. Å få motstand kan gi reaksjoner som pågangsmot hos noen eller resignasjon hos andre. Derfor er det viktig i digital ledelse å kjenne til medarbeiderens reaksjonsmønstre. Hva skal til...
Read More